Projekty Budowlane

Projekty Budowlane

Wykonujemy projekty z zakresu:
 • Posadowienia obiektów budowlanych poprzez:
  • fundamenty bezpośrednie
  • fundamenty głębokie
 
 • Wzmocnienia podłoża gruntowego, przy użyciu wielu technologii m.in.:
  • metodą mikrowybuchów,
  • metodą dynamicznej wymiany,
  • iniekcją wysokociśnieniową metodą jet grouting
  • projektujemy zbrojenie gruntów i skarp geosyntetykami
 
 • Zabezpieczenia ścian wykopów
 • Głębokiego fundamentowania
 • Oceny nośności i stateczności skarp i zboczy
 • Prognozy deformacji podłoża i nasypów
 • Zbrojeń geosyntetycznych nasypów
 • Zabezpieczenia ścian wykopu: stalowymi grodzicami, ściankami berlińskimi, palisadami, ścianami szczelinowymi

Projekty fundamentów i wzmocnień opracowane mogą być zarówno dla potrzeb projektu budowlanego (koniecznego do otrzymania pozwolenia na budowę), jak i projektu wykonawczego (uzupełnienie projektu budowlanego lub technologia zastępcza dla realizowanego obiektu).