Doświadczenie

Galeria

Sonda Hyson 200 kN w trakcie badań in situ

Ostatnie opracowania firmy Consoil Projekt

 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych w związku z budową hali magazynowej w Tychach przy ul. Towarowej, Depenbrock Polska Sp. z o.o., Sp. k., ul. Platynowa 5, 62-052 Komorniki. Luty 2011
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych w związku z budową hal „Hydraulic” w Niepołomicach, Depenbrock Polska Sp. z o.o., Sp. k., ul. Platynowa 5, 62-052 Komorniki. Styczeń 2011
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża i podtorza dla linii kolejowej E65 Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia, km 180+900 – km 181+100, km 181+125 – km 181+295, km 181+625 – km 182+065, km 177+250 – km 177+910, Polbud Pomorze Sp. z o.o., Łącko 18, 88-170 Pakość. Styczeń 2011
 • Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża i podtorza dla linii kolejowej E65 Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia, km 152+600 – km 153+050, km176+300 – km 176+700, km 176+950 – km 177+100, km 177+150 – km 177+250, km 178+000 – km 178+200, Polbud Pomorze Sp. z o.o., Łącko 18, 88-170 Pakość. Styczeń 2011
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych do projektu i budowy obwodnicy Nowego Kramska, Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań. Grudzień 2010
 • Techniczne badania podłoża gruntowego na terenie projektowanych bloków energetycznych 5 i 6 Elektrowni Opole w Brzeziu koło Opola, Zakład Usług Geologicznych GRUNT S.C., ul. Grunwaldzka 3a, 45-054 Opole. Grudzień 2010
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych w związku z budową domu jednorodzinnego w Puszczykowie przy ul. Wrzosowej, B.C.M. Nowatex Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 11, 62-040 Puszczykowo. Listopad 2010
 • Dokumentacja geotechniczna dla obiektu mostowego PZ67 zlokalizowanego na odcinku autostrady A-4 Brzesko-Wierzchosławice km 479+000 – 499+800, NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot. Listopad 2010
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych na terenie planowanej farmy wiatrowej Gizałki, Biuro projektów radia i telewizji Protel Sp. z o.o., ul. Augustówka 22, 02-980 Warszawa. Listopad 2010
 • Dokumentacja geotechniczna dla wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych podłoża pod projektowany budynek handlowo-usługowy w Poznaniu przy ul. Druskiennickiej, Geotechnika Jerzy Rzeźniczak, ul. Albańska 18, 60-123 Poznań. Listopad 2010
 • Dokumentacja geotechniczna dla potwierdzenia budowy lito stratygraficznej oraz wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych podłoża pod projektowaną drogę S8 Wieruszów – Walichnowy, Biuro Projektów KARO Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań. Październik 2010
 • Opinia geotechniczna dla odcinka autostrady A4 węzeł Brzesko – węzeł Wierzchosławice, km 480+700 – 480+850, km 498+400 – 498+500, NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot. Październik 2010
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych na odcinku autostrady A1 od węzła „Sośnica” do węzła „Maciejów” łącznica M3 i M4, Polbud Pomorze Sp. z o.o., Łącko 18, 88-170 Pakość. Sierpień 2010
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych w związku z budową kanalizacji deszczowej w Rogowie, osiedle Wiktorowo. Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER, os. Wł. Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno. Wrzesień 2010
 • Dokumentacja geotechniczna dla określenia zasięgu występowania gruntów słabonośnych w rejonie projektowanej „Małej Obwodnicy” miasta Gostynina. Polbud Pomorze Sp. z o.o., Łącko 18, 88-170 Pakość. Sierpień 2010
 • Projekt wzmocnienia podloża gruntowego dla celów posadowienia autostrady A2 na odcinku Stryków-Konotopa (Odcinek A – od km 365+261,42 do km 394+500,00; Odcinek B – od km 394+500,00 do km 411+465,80). Arcadis Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa. Lipiec 2010
 • Wykonanie sondowań statycznych typu CPTU pod podpory projektowanego mostu usytuowanego w dolinie rzeki Trojaki zlokalizowanego na projektowanym odcinku obwodnicy Murowanej Gośliny. Skanska S.A.
  ul.Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.
  Czerwiec 2010
 • Wykonanie testów statycznego sondowania typu CPTU w związku z budową budynku handlowo – usługowego przy ul. Wrocławskiej 10 w Ostrowie Wielkopolskim. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz projektu wzmocnienia podłoża gruntowego. KBF Sp. z o.o., ul. Palacza 89, 60-273 Poznań. Czerwiec 2010
 • Wykonanie sondowań statycznych, testów dylatometrycznych oraz wierceń geotechnicznych w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia na projektowanym odcinku autostrady A2 Stryków-Konotopa (Odcinek A – od km 365+261,42 do km 394+500,00; Odcinek B – od km 394+500,00 do km 411+465,80). Arcadis Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa. Kwiecień – Maj 2010
 • Wykonanie sondowań statycznych typu SCPTU w celu posadowienia fermy wiatrowej w okolicach miejscowości Potęgowo. Hebo Poznań Sp z o.o., ul. Podolska 27A, 60-615 Poznań. Kwiecień 2010
 • Wykonanie sondowań statycznych oraz wierceń geotechnicznych w celu opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu budowlanego drogi ekspresowej S8 na odcinku Jeżewo-Białystok. Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk. StyczeńKwiecień 2010
 • Wykonanie sondowań statycznych oraz wierceń geotechnicznych w celu opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla odcinka autostrady A4 od Węzła „Szarów” do Węzła „Brzesko”, odcinka III km 455+900 – 469+000 oraz odcinka IV km 469+000 – 479+000. Polbud-Pomorze Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość. Grudzień 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia zespołu budynków związanych z usługami kurierskimi w Kielcach przy ul. Skrajnej, Admann Group S.C., ul. Rybnicka 220, 44-240 Żory, Październik 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego drogi ekspresowej S-7 Pasłęk – Miłomłyn, Polbud Pomorze Sp. z o.o., Łącko 18, 88-170 Pakość, Wrzesień 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa – Puławska wraz z łącznikiem z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie, Teerag-Asdag Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 A, 01-531 Warszawa, Sierpień – Październik 2009
 • Wykonanie testów statycznego sondowania typu SCPTU pod siłownię wiatrową w Margoninie „Geoprojekt – Poznań”, ul. Św Szczepana 46a, 61-465 Poznań. Wrzesień 2009.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego na składowisku popiołów elektrociepłowni Karolin – kwatera A2, Geotechnika Jerzy Rzeźniczak, ul. Albańska 18, 60-123 Poznań, Wrzesień 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego obwodnicy drogowej miasta Proszowice, Wakoz Sp. z o.o., ul. Generała Sikorskiego 3, 84-242 Luzino, Czerwiec 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia autostrady A1 w km 536+460 do km 536+540, Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT, ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, Sierpień 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia obiektów drogowych drogi krajowej S8 węzeł „Cieśle” do węzła „Syców” km 30+657 do km 54+548, Budimex Dromex S.A. ul. J. Długosza 2, 51-162 Wrocław, Sierpień 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego autostrady A1 na odcinku od Węzła Bełk (bez węzła) do Węzła Świerklany km 534+785 do km 548+897, Strabag Sp. z o.o., ul. Tęczowa 4, 44-240 Żory, Lipiec 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego dla wykonania ścianki szczelnej stanowiącej zabezpieczenie skarp cieku wodnego „Górczynka” w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, Poznań, Lipiec 2009
 • Dokumentacja geotechniczna w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynku przy ul. Piłsudskiego 24 w Bytomiu, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralma im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, Lipiec 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego autostradowej obwodnicy Wrocławia, Autostrada A8, Budimex Dromex S.A., Tyniec Mały, ul. Domasławska 81, 55-040 Kobierzyce, Lipiec 2009
 • Wykonanie testów statycznego sondowania typu SCPTU oraz CPTU pod projektowane elektrownie wiatrowe w okolicy Paruszewa, Pracownia Geologiczno-Inżynierska Topaz, Szymon Mielcarek, ul. Gimnazjalna 22/6, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Czerwiec 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego obwodnicy drogowej miasta Proszowice, Wakoz Sp. z o.o., ul. Generała Sikorskiego 3, 84-242 Luzino, Czerwiec 2009
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego autostrady A1 na odcinku od Węzła „Sośnica” do Węzła „Maciejów” (511+200-517+200), Polbud Pomorze Sp. z o.o., Łącko 18, 88-170 Pakość, Maj-Sierpień 2009.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia projektowanych farm elektrowni wiatrowych w gminie Orla, k. Bielska Podlaskiego, „Geoprojekt – Poznań”, ul. Św Szczepana 46a, 61-465 Poznań. Luty 2009.
 • Określenie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów podłoża dla projektowanej obwodnicy Konina na przedłużeniu DK 25, GEOTECHNIKA Jerzy Rzeźniczak, ul. Albańska 18, 60-123 Poznań. Luty 2009.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia obwodnicy drogowej Babimostu, Polbud-Pomorze Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość. Styczeń 2009.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia obwodnicy Ropczyc w ciągu DK 4 „Jędrzychowice – Korczowa” – obiekt mostowy nr 2 i 3, „Energopol – Szczecin” S. A., ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin. Styczeń 2009.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia autostrady A1 „Sośnica – Gorzyczki”- obiekty MA 494, WD 503, WD 504, STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Grudzień 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego na trasie DW 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola od km 21+510 do km 26+551, Podkarpacki zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Grudzień 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia projektowanych farm elektrowni wiatrowych Zopowy w gm. Głubczyce, na podstawie sondowań statycznych typu CPT i SCPTU, Zakład Usług Geologicznych „Grunt” S.C., ul. Grunwaldzka 3a, 45-054 Opole. Listopad 2008.
 • Wykonanie badań geotechnicznych – sondowań statycznych typu CPT i CPTU, penetracyjnych wierceń badawczych oraz sondowań dynamicznych dla potrzeb określenia warunków gruntowych pod projektowane poletka próbne w ciągu autostrady A2 „Nowy Tomyśl – Świecko”, Polbud-Pomorze Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość. Listopad 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia pod projektowane budynki mieszkalno-usługowe przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Capital Park Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa. Listopad 2008.
 • Wykonanie testów statycznego sondowania pod korpus DW 224 Grodziszewo-Tczew, „Geoprojekt – Poznań”, ul. Św Szczepana 46a, 61-465 Poznań. Październik 2008.
 • Określenie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów podłoża dla projektowanego budynku biurowo-usługowo-handlowego na placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze, GEOTECHNIKA Jerzy Rzeźniczak, ul. Albańska 18, 60-123 Poznań. Październik 2008.
 • Testy statycznego sondowania pod projektowany zbiornik WKF na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków Klimżowiec w Chorzowie, FIZJO-GEO, ul. Paderewskiego 19, 51-612 Wrocław. Czerwiec 2008.
 • Określenie warunków gruntowych i parametrów geotechnicznych podłoża pod poletka próbne na terenie projektowanego stadionu Baltic Arena w Gdańsku, Polbud-Pomorze Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość. Wrzesień 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia pod przebudowe kina Polonijna budynek mieszkalny przy ulicy Krasińskiego 23 w Bydgoszczy, Capital Park Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa. Wrzesień 2008.
 • Testy statycznego sondowania pod projektowaną hale magazynową przy ul. Rybnej w Grodzisku Mazowieckim, GEOTECHNIKA Jerzy Rzeźniczak, ul. Albańska 18, 60-123 Poznań. Wrzesień 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia pod projektowane obiekty MIOS na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, Fabryka Kotłów RAFKO S.A., ul. Łąkowa 35, 47-400 Racibórz. Sierpień 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia pod projektowany dekanter na terenie stawów odpadowych Soda Mątwy, Zakład produkcyjny Soda Mątwy, ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław. Lipiec 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego DK 16 Olsztyn-Mrągowo, Polbud-Pomorze Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość. Lipiec 2008.
 • Testy statycznego sondowania pod projektowany zbiornik WKF na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków Klimżowiec w Chorzowie, FIZJO-GEO, ul. Paderewskiego 19, 51-612 Wrocław. Czerwiec 2008.
 • Analiza geotechniczna podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę farmy elektrowni wiatrowych, teren gm. Duszniki, PSWM Wielkopolska Sp. z o.o., ul.Staszcia 2/17, 60-527 Poznań. Kwiecień-maj 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia pod rozbudowę budynku Szatni-Łaźni przy ul. Grobla 15 w Poznaniu. Polbud-Pomorze Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość. Czerwiec 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia projektowanych farm elektrowni wiatrowych w gm. Duszniki, na podstawie odwiertów badawczych oraz sondowań statycznych, PSWM Wielkopolska Sp. z o.o., ul.Staszica 2/17, 60-527 Poznań. Kwiecień-lipiec 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego autostrady A4 na odcinku „Wielicka-Szarów”, km 438+160 – 438+360, „Dragados – Polimex-Mostostal – A4 Wielicka –Szarów”, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice. Kwiecień 2008.
 • Analiza geotechniczna podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę obwodnicy miejscowości Gostynin, obiekt MD 1, MD 2, Polbud-Pomorze Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość. Marzec 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia budynku mieszkalnego z garażem podziemnym przy ul. Górczyńskiej 46 w Poznaniu, SAP-APARTAMENTY Sp. z o.o., ul. Obrzynka 27, Warszawa. Marzec 2008.
 • Warunki i parametry geotechniczne podłoża na terenie projektowanego „Stadionu Narodowego” w Warszawie, Geoprojekt Sp. z o.o., ul.Biała 3, 00-895 Warszawa. Styczeń 2008.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia budynku handlowo-usługowego przy ul. Grobla Św. Jerzego 15 w Elblągu, Capital Park Sp. z o.o., ul.Marynarska 11, 02-674 Warszawa. Grudzień 2007.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego pod planowaną budowę kanału żeglownego przez Mierzeje Wiślaną, w okolicy miejscowości Skowronki, Polbud-Pomorze Sp. z o.o. , Łącko 18, 88-170 Pakość. Grudzień 2007.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego DK 4 na odcinku Kraków-Targowisko, km 442+400- 443+600, Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „TRANSPROJEKT’ Sp. z o.o., ul.Mogilska 25, 31-542 Kraków. Grudzień 2007.
 • Ocena nośności podłoża gruntowego i warunków posadowienia nasypu drogowego autostrady A1 na odcinku „Sośnica”-„Bełk”, km 519+475 – 533+025, J&P AVAX S.A. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Kwiecień-listopad 2007.