Wiercenia geotechniczne

Wiercenia geotechniczne są najszybszą metodą rozpoznania warunków geologicznych podłoża gruntowego w ujęciu litologiczno-stratygraficznym. Dysponujemy wiertnicami mechanicznymi zamontowanymi na autach terenowych oraz na gąsienicach, mogącymi wykonywać badania do głębokości 30 m, oraz zestawami ręcznymi, pozwalającymi na sprawne wykonanie płytkich wierceń m.in. w miejscach trudno dostępnych. Nadzorowaniem wierceń geotechnicznych zajmują się osoby posiadające stosowne uprawnienia państwowe oraz wieloletnie doświadczenie geotechniczne, co gwarantuje rzetelność wyników badań.