Testy dylatometryczne

Badania dylatometryczne są jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wiarygodnych badań in situ. Dysponujemy trzema włoskimi zestawami badawczymi firmy Marchetti.

Test polega na wprowadzeniu łopatki dylatometru w grunt i pomiarze ciśnienia gazu, przy którym rozpoczyna się odkształcenie membrany oraz ciśnienia, przy którym środek membrany jest odkształcony o 1 mm. Pomiary wykonuje się najczęściej co 20 cm.

Analiza wyników realizowana jest za pomocą oprogramowania firmy Marchetti.

Badanie umożliwia m.in.:

  • określenie wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu [Su/Cu]
  • określenie modułu ściśliwości [M]
  • określenie współczynnika prekonsolidacji [OCR]
  • określenie składowej poziomej naprężenia geostatycznego
  • prognozowanie rodzaju gruntu w profilu geologicznym.

 

Ze względu na swą dużą dokładność, testy dylatometryczne, znajdują szczególne zastosowanie w przypadku występowania gruntów o niskich wartościach parametrów fizyko-mechanicznych, szczególnie w gruntach organicznych.