Sondowania statyczne

Niewątpliwą zaletą sondowań statycznych jest niezależny od operatora, ciągły zapis parametrów penetracji. W czasie rzeczywistym rejestrowane są naprężenia, odkształcenia oraz drenaż występujący w podłożu gruntowym.

Sondowania statyczne wykonywane przez naszą firmę pozwalają z ogromną dokładnością określić parametry gruntów niezbędne w procesie projektowania posadowienia obiektów budowlanych, takie jak:

 • cechy wskaźnikowe: stopień plastyczności/stopień zagęszczenia [IL/ID]
 • kąt tarcia wewnętrznego [Ф]
 • spójność gruntu [C`]
 • wytrzymałość na ścinanie bez odpływu [Su/Cu]
 • współczynnik filtracji [k]
 • współczynnik prekonsolidacji gruntu [OCR]
 • współczynnik parcia spoczynkowego [K0]
 • edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej [M0]
 • początkowy moduł ścinania [G0]
 • oraz rodzaj gruntu w ujęciu litologiczno-stratygraficznym.

 

Oferujemy:

 1. Sondowania typu CPT – umożliwiają szybką identyfikację geologiczną podłoża gruntowego w ujęciu litologiczno-stratygraficznym (podobnie jak wiercenie), a także umożliwiają określenie dodatkowo cech wskaźnikowych gruntu tzn. stopnia zagęszczenia oraz stopnia plastyczności.
 2. Sondowania typu CPTU – umożliwiają określenie, poza wymienionymi powyżej parametrami, następujących parametrów fizyko-mechanicznych gruntów: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, niedrenowana wytrzymałość na ścinanie oraz edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej.
 3. Sondowania typu CPTUU – są rozwinięciem testu CPTU i umożliwiają dodatkowo wielopunktowe pomiary nadwyżki ciśnienia porowego.
 4. Sondowania typu SCPTU – są rozwinięciem standardowych testów CPTU, w których co 1 m przyrostu głębokości rejestruje się rozkład fali ścinającej i kompresyjnej.  Na podstawie analizy pierwszej z fal określa się początkowy moduł ścinania - G0. Moduł ten jest podstawowym parametrem do wymiarowania pali fundamentowych. Ocena drugiej z fal umożliwia określenie modułu sprężystości Younga. Znajomość wartości powyższych modułów małych odkształceń pozwala nam na wyliczenie współczynnika Poissona.

Schemat przebiegu sondowania statycznego typu CPTU:

Podczas sondowania statycznego typu CPTU stożek badawczy rejestruje w trybie ciągłym 3 parametry: qc-opór na stożku, fs-tarcie na pobocznicy oraz U-nadwyżkę ciśnienia porowego wody w ośrodku gruntowym.