Sondowania dynamiczne

Sondowania dynamiczne są nieodłączną częścią badań geotechnicznych opartych na wierceniach geotechnicznych. Należy je wykonać w celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych gruntów niespoistych oraz nasypowych.

W zależności od głębokości badań wykonujemy sondowania dynamiczne:

  • lekkie – DPL, SPT
  • średnie – DPM
  • ciężkie – DPH