Badania lekką płytą dynamiczną oraz płytą sztywną

Testy obciążenia płytą sztywną (VSS) stosuje się w celu określenia wielkości pierwotnego oraz wtórnego modułu odkształcenia podłoża oraz wskaźnika odkształcenia. Celem badania jest kontrola jakości wykonania nasypów budowlanych. Badanie stosuje się również wszędzie tam, gdzie trzeba określić właściwości odkształceniowe podłoża zbudowanego z materiału niejednorodnego np. gruzu ceglanego.

Lekka płyta dynamiczna służy do kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie przeprowadza się obciążając dynamicznie płytę o średnicy 30 centymetrów. Odczyty rejestruje elektroniczny przyrząd, połączony z płytą. Największą zaletą tego badania jest fakt, że bezpośrednio po pomiarze można stwierdzić czy badane podłoże zostało zagęszczone w sposób wystarczający. Płyta dynamiczna pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia podłoża EV. Korzystając z korelacji można bezpośrednio wyznaczyć wskaźnik zagęszczenia podłoża IS.