Badania laboratoryjne wód i gruntów

Nasza firma współpracuje z akredytowanym laboratorium posiadającym system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, dzięki czemu możemy zaoferować pełen zakres badań wód i gruntów, m.in.

  • badanie agresywności wody w stosunku do betonu i stali
  • ustalenie rodzaju gruntów oraz jego parametrów
  • badanie chemizmu wód