Consoil Project sp. z o.o. istnieje na rynku od 2008 roku. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu badań geo­tech­nicznych oraz pro­je­kto­wania posado­wienia obiektów budo­wlanych.

Naszym podstawowym celem jest do­star­czanie klientom usług wyko­nywanych na naj­wyższym poziomie.